Viešas Piliečių Santalkos laiškas dėl visuomenę klaidinančių LRT administracijos pareiškimų

image


Prolesan PureBūrys Lietuvos pilietinių organizacijų viešu laišku kreipėsi į LRT Tarybos narius piktindamosis tuo, jog LRT Taryba, visuomenės interesams atstovaujanti institucija, vengia viešumo, neužtikrina skirtingų nuomonių sklaidos bei žodžio ir kūrybos laisvės.


Laiške tvirtinama, kad sprendimas nepratęsti sutarties su populiarios Lietuvos radijo analitinės laidos „Tarp Rytų ir Vakarų“ vedėju dr. Dariumi Kuoliu bei anksčiau laiko, dar nesibaigus televizijos sezonui, nutraukti jo vedamą LTV2 laidą “Sankirtos”, kuri taip pat buvo viena žiūrimiausių šiame kanale, tiesiogiai prieštarauja Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo nuostatoms, įpareigojančioms, kad LRT užtikrintų įvairių pažiūrų ir įsitikinimų atspindėjimą.

Piliečių Santalka pritaria Tibeto kultūros rėmimo grupės pareiškimui dėl neteisėtų Kinijos valdžios veiksmų Tibete.
Lietuvos Respublika, kaip laisva ir demokratiška valstybė, neturėtų užsienio politikoje vadovautis dvigubais standartais. Ji negali nekreipti dėmesio į okupantų terorizuojamą kraštą.

Todėl raginame Lietuvos Respublikos Seimą ir Vyriausybę viešai patvirtinti savo įsipareigojimą laisvei, demokratijai bei žmonių ir tautų teisėms - oficialiai kreiptis į Kinijos Liaudies Respublikos vadovus dėl įvykių Tibete.

Smulkmenos!

pix pix pix

Santalkos deklaracija!

Lietuva ištikta krizės. Atotrūkis tarp piliečių ir valstybės didėja. Menkai organizuota visuomenė neįstengia kontroliuoti valdžios. 

Santalkos fondas!

Santalkos fondo veiklos tikslas – skatinti ir aktyviai dalyvauti kuriant pilietinę visuomenę, remti Piliečių santalkos veiklą, nesiekiant pelno telkti lėšas ir pajėgas pilietinių iniciatyvų projektams įgyvendinti bei remti, informacinei sklaidai ir švietimui.